tour


Gerund: touring

Present Participle: touring

Past Participle: toured

Indicative

Present Past Future
I tour toured will tour
you tour toured will tour
he/she tours toured will tour
we tour toured will tour
you tour toured will tour
they tour toured will tour

Present

I tour
you tour
he/she tours
we tour
you tour
they tour

Past

I toured
you toured
he/she toured
we toured
you toured
they toured

Future

I will tour
you will tour
he/she will tour
we will tour
you will tour
they will tour

Perfect

Present Past Future
I have toured had toured will have toured
you have toured had toured will have toured
he/she has toured had toured will have toured
we have toured had toured will have toured
you have toured had toured will have toured
they have toured had toured will have toured

Present

I have toured
you have toured
he/she has toured
we have toured
you have toured
they have toured

Past

I had toured
you had toured
he/she had toured
we had toured
you had toured
they had toured

Future

I will have toured
you will have toured
he/she will have toured
we will have toured
you will have toured
they will have toured

Imperative

Imperative
I -
you tour
he/she -
we -
you tour
they -

Imperative

I -
you tour
he/she -
we -
you tour
they -

Continuous

Present Past Future
I am touring was touring will be touring
you are touring were touring will be touring
he/she is touring was touring will be touring
we are touring were touring will be touring
you are touring were touring will be touring
they are touring were touring will be touring

Present

I am touring
you are touring
he/she is touring
we are touring
you are touring
they are touring

Past

I was touring
you were touring
he/she was touring
we were touring
you were touring
they were touring

Future

I will be touring
you will be touring
he/she will be touring
we will be touring
you will be touring
they will be touring

Perfect Continuous

Present Past Future
I have been touring had been touring will have been touring
you have been touring had been touring will have been touring
he/she has been touring had been touring will have been touring
we have been touring had been touring will have been touring
you have been touring had been touring will have been touring
they have been touring had been touring will have been touring

Present

I have been touring
you have been touring
he/she has been touring
we have been touring
you have been touring
they have been touring

Past

I had been touring
you had been touring
he/she had been touring
we had been touring
you had been touring
they had been touring

Future

I will have been touring
you will have been touring
he/she will have been touring
we will have been touring
you will have been touring
they will have been touring